ebook Między regionalnymi rynkami energii a technologią – przyszłość sektora energetycznego w Polsce -

Między regionalnymi rynkami energii a technologią – przyszłość sektora energetycznego w Polsce

  • Autorzy:
  • Wydawnictwo:

    Civitas

  • Format:PDF
Publikacja kładzie nacisk na kluczowy czynnik kształtowania współczesnej polityki energetycznej, jakim są technologie. Na podstawie analiz różnego typu dokumentów: regulacji prawnych, raportów i publikacji prasowych, autorzy przedstawili najważniejsze dylematy tworzenia regionalnych rynków energii. Wnikliwie rozpatrzono te technologie energetyczne, które mogą być podstawą dla rozwoju sektora energetycznego w Polsce. Równie silnie podkreślono też związek między regulacjami i interesami państw, co do niedawna było pomijane w publikacjach krajowych i unijnych. Przyjęcie założenia, iż rynki energii to nie tylko kwestie ekonomii, ale również interesów państw (w tym ich bezpieczeństwa), zaowocowało lepszym poznaniem polityk i strategii państw w obszarze energetyki. Publikacja ma walor nie tylko poznawczy, ale również praktyczny w obliczu wyzwań sektora energetycznego w Polsce, poddanego presji zewnętrznej i napięciom wewnętrznym. Niebawem od jakości decyzji politycznych będzie zależało, czy nasz kraj zachowa bezpieczeństwo ekonomiczne i energetyczne, czy też będzie obszarem dominacji ze strony silniejszych państw Unii Europejskiej. To sektor elektroenergetyczny będzie decydował o konkurencyjności polskiej gospodarki i dobrostanie lub ubóstwie energetycznym naszych obywateli. Teksty zawarte w tej książce wskazują niektóre możliwe rozwiązania.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj