ebook Miasto na dyplomach. Szkoła profesor Elżbiety Tarkowskiej -

Miasto na dyplomach. Szkoła profesor Elżbiety Tarkowskiej

Prezentowany tom stanowi zbiór artykułów, których głównym bohaterem jest miasto. Pochylenie się nad przestrzenią miejską, jej funkcjonowaniem, sposobami jej doświadczania, postrzegania i ukazywania relacji pomiędzy różnymi aktorami społecznymi nie jest przypadkowe. Wybór ten uzasadniamy kilkoma przesłankami, z których ta pierwsza wydaje się być najistotniejsza. Wszystkie zawarte w tej książce prace łączy bowiem postać Profesor Elżbiety Tarkowskiej – wybitnego socjologa, specjalistki w zakresie tematyki kultury, czasu i ubóstwa, związanej przez wiele lat z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN, następnie z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, w której pełniła funkcję Dyrektora Instytutu i Kierownika Katedry Socjologii Kultury. Pomimo że Elżbieta Tarkowska za życia nie zasłynęła jako jedna z przedstawicielek urban studies, to wydaje się, że zalążki Jej refleksji nad miastem nie powinny zostać nieznane środowisku socjologicznemu.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj