ebook Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistyką współczesną - Zbigniew Paszkowski

Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistyką współczesną

W poszukiwaniu koncepcji idealnego miasta autor poszukuje związków między planowaniem miast w przeszłości a tendencjami urbanistyki współczesnej. Opisuje założenia ideowe i przesłanki filozoficzne, jakie stały się podstawą zakładania nowych miast w Europie. Opisuje wpływ, jaki europejska urbanistyka wywarła na kształtowaniu miast na innych kontynentach. Rozważa, czy w historii rozwoju myśli urbanistycznej można znaleźć ścieżki, jakimi powinna podążać współczesna myśl urbanistyczna? Czy, znając historyczne doświadczenia w budowie miast można zaprojektować idealne miasto przyszłości?OD AUTORA WPROWADZENIE Stan badań Defi nicje podstawowe miasta Interpretacja pojęcia „miasto idealne” Przypisy FILOZOFIA MIASTA IDEALNEGO Ontologia miasta idealnego Filozofi a a urbanistyka Ideologia w urbanistyce Kult religijny a kształt miasta idealnego Transformacja ustrojowa a przestrzeń urbanistyczna Planowanie wielkoprzestrzenne a demokracja Doktryna urbanistyczna Doktrynalny pluralizm Archetypy osadnictwa miejskiego Geneza miasta planowanego Przypisy KOMPOZYCJA MIASTA IDEALNEGO Rola formy w kompozycji miasta Miasto jako dzieło sztuki Wymiar przestrzenny i czasowy kompozycji urbanistycznej Analiza kompozycji miasta Skala ludzka miasta Kompozycja złożoności miasta Miasto piękne Kraków Kształt miasta Centrum układu miejskiego Regularność formy miasta Osie miasta jako elementy krystalizujące plan Dominanty w przestrzeni miasta Krawędzie przestrzeni zurbanizowanej Wielkość miasta idealnego Geometria miast idealnych Miasto spiralne Miasto dynamiczne MIASTO O GEOMETRII ORTOGONALNEJ Barcelona MIASTA O GEOMETRII LINIOWEJ (PASMOWEJ) KOMPOZYCJA KRAJOBRAZOWA MIASTA Przypisy IDEALIZM URBANISTYKI UTOPOLIS Kanon Platona Utopia Morusa Miasto Słońca Christianopolis Claude Nicolas Ledoux New Lanark Victoria Hygieia Icaria Happy Colony Utopie systemowej urbanistyki Szklane domy Utopijna urbanistyka końca XX w. Współczesny utopijny urbanizm Utopie nadwodne Nowy utopizm SOCJOPOLIS – IDEALNE MIASTO PROSPOŁECZNE Urbanistyka prospołeczna Prospołeczny charakter idei miasta ogrodu Socjalistyczne „miasta idealne” w obszarze bloku sowieckiego Miasto posocjalistyczne w Polsce – próba oceny Prospołeczne miasta polderów EKOPOLIS – IDEALNE MIASTO ZRÓWNOWAŻONE Idea miasta zrównoważonego Deglomeracja i Broadacre City Idea krwiobiegu Idea miasta organicznego Nowy urbanizm Zasady nowego urbanizmu Seaside, Floryda – pierwsze doświadczenia nowego urbanizmu Celebration, Floryda Poundbury, Anglia Nowe koncepcje miast ekologicznych Masdar RETROPOLIS EUROPOLIS NEOPOLIS Hafencity METROPOLIS Delimitacja obszarów metropolitalnych Miasta klasy światowej Wzrost demografi czny a urbanizacja Światowe projekty nowych miast Funkcjonalizm globalny Miasta wypoczynkowe Miasto Dubaj (ZEA) – idealizm współczesnej metropolii Przypisy PODSUMOWANIE Zakończenie Przypisy DEFINICJE BIBLIOGRAFIA WYKAZ ŹRÓDEŁ SUMMARY

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj