Metodologie językoznawstwa. Filozoficzne i empiryczne problemy w analizie języka -

Metodologie językoznawstwa. Filozoficzne i empiryczne problemy w analizie języka

0,0

Organizowane przez Katedrę Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego (wcześniej Zakład Teorii Języka i Metodologii Językoznawstwa) Uniwersytetu Łódzkiego seminaria naukowe poświęcone metodologiom językoznawstwa (Łódź 2004, 2006, 2008) owocują nie tylko niezwykle ciekawymi wykładami i dyskusjami, ale także publikacjami o charakterze zaawansowanych podręczników akademickich. Niniejszy tom kontynuuje szereg wątków wprowadzonych w publikacjach wcześniejszych (Stalmaszczyk (red.), 2006; 2008), ale jednocześnie podnosi szereg nowych problemów istotnych dla badań językoznawczych, zarówno teoretycznych, jak i w wymiarze bardziej stosowanym. Poszczególne rozdziały koncentrują się na szeroko pojętych problemach filozoficznych oraz empirycznych, niektóre mają charakter przeglądowy, inne zdecydowanie bardziej autorski. O doborze podejść badawczych oraz prezentowanych tekstów decydowała, pojęta w duchu Carnapa, zasada tolerancji.Wstęp 7 Andrzej Biłat. Jaka ontologia języka? 11 Andrzej Pawelec. Językoznawstwo kognitywne a hermeneutyka 27 Janusz Maciaszek. Trzy typy teorii znaczenia 41 Maciej Witek. Między inferencjonizmem i antyinferencjonizmem: spór o naturę kompetencji komunikacyjnej po odkryciu zjawiska niedookreślenia językowego 63 Izabela Szymańska. Semantyka ram: rozwój koncepcji i kierunki zastosowań 91 Jacek Perlin. Metodologie etymologii 109 Adam Pawłowski. Empiryczne i ilościowe metody badań wobec naukowego statusu współczesnego językoznawstwa 117 Agnieszka Kułacka. Modelowanie matematyczne w językoznawstwie. Na przykładzie statystycznych praw językowych 133 Maciej Piasecki. Automatyczne wydobywanie wiedzy o semantyce języka naturalnego z korpusów tekstu 143 Indeks osób i pojęć 183

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj