ebook Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych z tribologii. Zbiór instrukcji - Artur Król,Krzysztof Gocman,Tomasz J. Kałdoński,Czesław Pakowski

Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych z tribologii. Zbiór instrukcji

W niniejszym podręczniku akademickim przedstawiono podstawowe informacje z zakresu właściwości powierzchniowo-energetycznych substancji smarujących (m.in. napięcie powierzchniowe, kąt zwilżania, współczynnik załamania światła, polarność itp.), właściwości reologicznych substancji smarujących (newtonowskich i nienewtonowskich), ich właściwości smarnościowych (tribologicznych) w skali makro i mikro oraz właściwości korozyjnych i tribokorozyjnych. Zaprezentowano również metody normatywnych badań podczas różnego rodzaju tarcia, smarowania i zużywania materiałów konstrukcyjnych przy użyciu różnych wartości obciążeń. Omówiono także badania nośności łożysk ślizgowych, opisano nowoczesne urządzenia badawcze, czynności wykonywane podczas realizowania badań, sposób opracowania i analizy wyników oraz sporządzenie sprawozdania.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj