ebook Matematyka nie musi być trudna. Rozwój i wspieranie myślenia matematycznego w edukacji początkowej z perspektywy psychologa i pedagoga - Agnieszka Roguska,Bożena Janiszewska

Matematyka nie musi być trudna. Rozwój i wspieranie myślenia matematycznego w edukacji początkowej z perspektywy psychologa i pedagoga

Książka zawiera 60 KREATYWNYCH KART ĆWICZEŃ z prostym objaśnieniem zasad korzystania i piktogramów na nich umieszczonych Można je wypełniać, jednocześnie bawiąc się nimi w dowolnej kolejności, choć stopień trudności wykonywania zadań zazwyczaj wzrasta wraz z numerem karty. Sugerujemy zatem ich wypełnianie od 1. do 60. Jest też słownik głównych pojęć. Publikacja skierowana jest do nauczycieli oraz rodziców/opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W prosty sposób tłumaczy prawidłowości rozwojowe, w tym kiedy i w jaki sposób dziecko uczy się lub ma ograniczenia w pojmowaniu oraz przetwarzaniu informacji. Zawarto wskazówki, jak przezwyciężać te utrudnienia. Podano przykłady nabywania umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych mimo chodem, przy okazji codziennego przebywania z dzieckiem. W głównej mierze chodzi o naukę logicznego rozumowania, kojarzenia i poszukiwania rozwiązań. Liczby, godziny, miary, rytmy towarzyszą nam codziennie, należy je tylko dostrzec i zaciekawić nimi malucha. Błądzenie postrzegane jest jako element zabawy w poszukiwaniu innych rozwiązań. Dziecko uczy się przez działanie a pomyłki to element kreatywnego myślenia.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj