Majątek niezastąpiony - Bogdan Kluczyński

Majątek niezastąpiony

0,0

Choć prezentowane w Majątku niezastąpionym wiersze mają bardzo zróżnicowaną treść, autorowi Bogdanowi Kluczyńskiemu udało się wyłonić jedenaście działów tematycznych, poczynając od spraw dotyczących Najwyższej Instancji (czyli Bożych), poprzez myśli związane z wiarą, miłością bliźniego, sumieniem, godziwym życiem, następnie z jego własnymi doświadczeniami. Autor zdecydował się zaprezentować również i te utwory ze względu na szerszy wydźwięk zwartych w nim treści oraz sentyment do pewnych wspomnień. W dalszych częściach tomiku prezentowane są rozdziały poświęcone sprawom ostatecznym, patriotycznym, przyrodniczym, zaś w ostatnim zebrane zostały wiersze o charakterze humorystycznym. Autor sam zaznacza, że do niektórych tematów powraca jak bumerang, przedstawiając problem w innym ujęciu, co zapewne świadczy o silnym ich zakotwiczeniu w jego jaźni i sercu.

Chcąc najkrócej scharakteryzować prezentowane utwory, należałoby powiedzieć, że są one „życiowe”, zachęcające do analizy własnego sumienia oraz silniejszego zwrócenia się ku Bogu, przedstawiające wybrane problemy w sposób realistyczny, a czasem wręcz naturalistyczny. Warto uwierzyć, że wyrażone w nich bolączki, niepowodzenia i obawy, a także wszystkie inne nasze problemy wymagają asystencji Bożej i większej dbałości o gromadzenie skarbów w Niebie. Stąd tytuł jednego z rozdziałów Majątek niezastąpiony znalazł zastosowanie do całego zbioru.

Zauroczenie i od lat szkolnych przejęcie genialnym rymotwórstwem naszego wieszcza Adama Mickiewicza udzieliło się autorowi w prezentowanych tu utworach i – jak sam podaje – stał się, mimo woli, jego naśladowcą. W celu usprawiedliwienia – kierowanego szczególnie do osób preferujących inne formy wyrazu szczerze wyznaje, że inaczej wierszować nie potrafi.

Dodaj komentarz


Mogę śmiało stwierdzić że są to wiersze moralizujące nie nie poprzez napominanie ale przez przykłady z życia i przemyślenia nad wieloma sprawami metafizycznymi i etycznymi. Poruszają one także zagadnienia iście teologiczne. Część wierszy ma charakter bardziej osobisty z punktu widzenia autora. Nie wynika to z braku skromności autora ale z siły i bliskości pewnych jego przeżyć. Wiersze są podzielone na jedenaście tematycznych rozdziałów.

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj

Bogdan Kluczyński
"Majątek niezastąpiony"

 

Copyright © by Wydawnictwo Psychoskok, 2013
Copyright © by Bogdan Kluczyński, 2013

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana, powielana i udostępniana w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody wydawcy.

 

Skład: Wydawnictwo Psychoskok
Projekt okładki: Wydawnictwo Psychoskok
Zdjęcie okładki © Keo - Fotolia.com

 

ISBN: 978-83-7900-118-7

 

Wydawnictwo Psychoskok
ul. Chopina 9, pok. 23, 62-507 Konin
tel. (63) 242 02 02, kom.665-955-131

wydawnictwo.psychoskok.pl
e-mail:wydawnictwo@psychoskok.pl

Bogdan Kluczyński

 

 

Majątek niezastąpiony

 

 

psychoskok-bez-napisu-ebook

Wydawnictwo Psychoskok 2013
Konin

 

 

 

 

 

Jeśli jesteś człowiekiem dobrej woli

oraz poszukujesz dróg porozumienia w prawdzie -

                                Tobie poświęcam

OD AUTORA

Przygoda z pisaniem wierszy (w moim przypadku raczej trzeba by powiedzieć: wierszowanych myśli) zaczęła się dawno temu od spisywania w ten sposób ważniejszych przemyśleń, doświadczeń życiowych, a nawet różnych bolączek (być może podświadomie w celu ich odreagowania), a nadto, w celu czynnego spożytkowania wolnego czasu i „pogimnastykowania” umysłu. Tworzyłem je w bardzo różnym tempie, bywało, że z długimi przerwami. Kiedy uzbierało się ich całkiem sporo, przyjrzałem się im uważniej i pomyślałem, że może warto podzielić się całym tym dorobkiem z innymi. I tak, zbiór utworów w formie pliku bądź wydruków komputerowych trafił najpierw do osób mi najbliższych, potem do wybranych znajomych. Wielu z czytających uznało, że warto je upublicznić. Później, jeszcze co najmniej kilkakrotnie, dostarczałem swoim odbiorcom rozrastający się zbiorek – aż do obecnego stanu około 270 utworów.

Następnie, wskutek zachęt zrodził się pomysł opublikowania zebranych utworów w Internecie, jednak realizacja tego przedsięwzięcia dojrzewała około 10 lat. Nieliczne wiersze wcześniej były publikowane w prasie katolickiej („Gość Niedzielny”) i w „Średzkim Kwartalniku Kulturalnym”. Obecnie postanowiłem wydać cały zbiór w Wydawnictwie Psychoskok (z którym wcześniej miło i owocnie przebiegła współpraca w zakresie wydania ebooka, pt. „Przyroda. Wybrane zagadnienia”, który opracowałem wraz z Iwoną Jaszczuk). Jednak, szczerze mówiąc, nadal nie wyzbyłem się obawy czy jest to decyzja słuszna, czy załączone utwory spotkają się z życzliwym przyjęciem przez Czytelników, co oznaczałoby, że im się spodobały i – co najważniejsze – przyniosły jakiś duchowy pożytek.

Wiersze te o bardzo zróżnicowanej treści, zebrane w kolejności ich powstawania, wymagały uporządkowania, co okazało się sprawą niełatwą. W końcu udało się wyłonić jedenaście działów tematycznych, poczynając od spraw dotyczących Najwyższej Instancji (czyli Bożych), poprzez myśli związane z wiarą, miłością bliźniego, sumieniem, godziwym życiem, następnie z niektórymi własnymi doświadczeniami. Mam świadomość, że ten ostatni, osobisty rozdział może być potraktowany jako przejaw braku skromności i dobrego smaku, jednak zdecydowałem się go załączyć ze względu na szerszy wydźwięk oraz pewien sentyment do tych wspomnień. Proszę o wybaczenie mi tego „wykroczenia” i okazanie wielkoduszności. W dalszych częściach prezentuję rozdziały poświęcone sprawom ostatecznym, patriotycznym, przyrodniczym, zaś w ostatnim zebrane są utwory o charakterze humorystycznym. Nawet przeglądając Spis wierszy nietrudno zauważyć, że do niektórych tematów wracam jak bumerang w dwu lub nawet w większej liczbie utworów przedstawiających problem w innym ujęciu, co zapewne świadczy o silnym ich zakotwiczeniu w mojej jaźni i sercu.

Gdybym miał najkrócej scharakteryzować swe utwory to powiedziałbym, że są one „życiowe”, zachęcające do analizy własnego sumienia oraz silniejszego zwrócenia się ku Bogu, przedstawiające wybrane problemy w sposób realistyczny, a czasem wręcz naturalistyczny (jak na przykład w utworach: „Ludzka psia dola”, „Cóż to za Bóg?”, „W niewoli pseudoautorytetów”, „Maski”, „Zło z rodowodem”, „Oblicza”, „Zatwardziały i głupi”, „Na „łapu-capu”, „Jak topór wojenny”, „Usta pełne Boga”, „Niesławni bojownicy” i w niektórych innych). Warto uwierzyć, że wyrażone w nich bolączki, niepowodzenia i obawy, a także wszystkie inne nasze problemy wymagają asystencji Bożej i większej dbałości o gromadzenie skarbów w Niebie. Stąd tytuł jednego z rozdziałów „Majątek niezastąpiony” wydał mi się odpowiedni dla całego zbioru.

Jeszcze słowo o zastosowanym stylu i formie wyrazu. Jestem zauroczony i od lat szkolnych przejęty genialnym rymotwórstwem naszego wieszcza Adama Mickiewicza. Sądzę, że udzieliło mi się to w prezentowanych tu utworach i mimo woli stałem się – o, jakże marnym! – Jego naśladowcą. W celu usprawiedliwienia – kierowanego szczególnie do osób preferujących inne formy wyrazu – szczerze wyznaję, że inaczej wierszować nie potrafię.

Kończąc: każdemu, kto zaryzykuje i poświęci swój cenny czas na zapoznanie się z moimi wierszami pragnę najserdeczniej podziękować i życzyć choćby odrobiny satysfakcji i intelektualnego pożytku. Gdy tak się stanie – będę miał szczęście uwierzyć, że warto było je tworzyć.

Bogdan Kluczyński

Nieporęt, wrzesień 2013 r.


NAJWYŻSZA INSTANCJA

 

Dzielmy się wiarą

Rebusy wiary świętej

Wiara, nadzieja i miłość

Wiara w blasku światła

Jest Bóg

Karykatura Pana Boga

„Bóg jest miłością”

Powszechne dary

Pod Bożym podnóżkiem

„Bądź pochwalon, Boże wielki!”

Jesteśmy szczęśliwcami

Odwrócone role

Wspominając Mojżesza

Tchnienie Ducha Świętego

Ziarno wśród plew

Wigilia

Dziedzice Dobrej Nowiny

Dla większej radości

Trzej Królowie

Popielcowe zamyślenie

Serdeczne wyznanie

W drodze do Emaus

W celu zbawienia

Bóg wzywa po imieniu

W środowe wieczory

Latem na polskich drogach

Posłowie Nieba

Papież – Polak

„In pectore”

Duchowy wzór

Papież Franciszek

Modlitwa do Matki Teresy

Serdeczne koncertowanie

Módlmy się…

 


MIŁOWNIE

 

Z rozkazu serca

Wierni chrześcijanie

Przybytki spraw świętych

Kto jest moim bliźnim?

Kim człowiek człowiekowi?

Ludzka psia dola

„Kamienie wołać będą”

Empatia

Postawa niczym skarb

Niezastąpione lekarstwo

W stronę światła

Milowymi krokami

Potęga serca

Dla jednej chwili

Ubogacanie świata

Ciche dobro

Magia jednego słowa

Najlepsza przysługa

Niechlubny problem

Moc słowa

Określenia nieobojętne

„To i owo”

Źle wyposażeni

Tajemnice umierają z nami

Jak siebie samego

Jak anioły

Miłość niejedno ma imię


PYTANIA NIEOBOJĘTNE

 

Cóż to za Bóg?

„Oto człowiek”

Nieuniknione pytanie

Bardzo trudne pytanie

Tematy „tabu”

Oblicza wolności

Jak myślisz?

Zło to, czy dobro?

Któż jak Bóg?

Do kogóż pójdziemy?

Pytanie do samego siebie

Czuwanie

Ważkie przemiany

Praca w Bożej owczarni

Dylemat

Piłatowski problem

Czyśmy sprostali?

Nowy Rok

Gonitwa

Czy znajdzie?


RADY I PRZYNAGLENIA

 

Z Bogiem czy bez Boga?

Dobrze odziany

Z Tobą, Boże

Zostań z nami

W uścisku ocalenia

Gdybyś naprawdę chciał…

Jesteśmy „Bogami”

Losy Bożych owiec

Prosta konsekwencja

Przynaglenie

„Natychmiast”

Nieśmiertelny przekaz

Na uwięzi?

Trzeba

Jeśli chcesz

Dobra rada

Drogą lub dróżką

Dziecięctwo Boże

Przykład „oddolny”

Jeśli…

Mądrość zegara

Panta rhei

Kartki z kalendarza

Zrządzenia losu i własne wybory

Na przekór niedoli

Na samym dnie

Oblicza szczęścia

Niezawodni przyjaciele

Chcieć to móc

Marzenia według sił

„Zło dobrem zwyciężaj”

Ku rozwadze

Zbuntuj się!

W niewoli pseudoautorytetów

W czas poruszenia

Pochwała romantyczności

W szponach zaślepienia

Prośba do dziewcząt

Jak żarzące węgle

Kamień z serca

Oblicza sprawiedliwości

Ranienie rykoszetem

Przechytrzenie

Na „łapu-capu”

Przestroga lekkomyślnego żółwia

Ogromna szansa

Genius loci

Pokutne przysłowie


MAJĄTEK NIEZASTĄPIONY

 

Sumienie

Uprawne pole

Życiowe jarzma i ciężary

Kapitał

Majętność

Przyjaźń

Dary biednych ludzi

Wyznanie niedokończone

Sakrament Pojednania

Księga nad księgi

Chwalebne zniszczenie

Życiodajne skarby

Na jednostajnych obrotach

Kosztowne marnotrawienie

Znaki czasów

Na tropie wynalazków

Żywe biblioteki

W skarbcu mądrości

W szeregach Niezłomnego

Ziarnko po ziarnku

Szczególna różnica

Nierówne siły

Wiosła

Jaś i Jan

Przykład „odgórny”

Mój hymn o dobroci

Wiwisekcja


OBLICZA I ALIANSE NIEMIŁE BOGU

 

Mimo

Maski

Pochopna obietnica

Zło z rodowodem

Swawole pod ochroną

Alianse niemiłe Bogu

Jak topór wojenny

Wojna dwóch „światów”

Przeklęty syndrom

Niesławni bojownicy

Oblicza

Znak pokoju

Nie do pogodzenia

Zarzewie nieszczęść

Depozytariusze Bożych pereł

… I basta

Od poczęcia

W nurtach sensu życia

Usta pełne Boga

Nie jesteśmy aniołami

 


PRZYSTANKI NA WŁASNYCH ŚCIEŻKACH

 

W zaciszu Bożego Domu

„Wszystkiego dobrego”

Coś z raju

„Duc in altum”

Spraw, Panie

Hojnie obdarowany

Dzięki miłości

Cóż więcej mi trzeba?

Tak myślę

Na świadectwo

Kto mi wzorem?

Do czasu zbierania

Rozmowy z Ojcem

Myśli na wstecznym biegu

Szarada dla wtajemniczonych

Sprawa pluszowego misia

Od wdzięcznych bywalców

Pamiętna rozmowa

Do młodych przyjaciół

Własne „Westerplatte”

 

 


„NON OMNIS MORIAR” – „NIE WSZYSTEK UMRĘ”

 

Czas wieczny

Śmiertelni i nieśmiertelni

Nieuniknione zdmuchnięcia

Przyjdzie taki dzień

„Non omnis moriar”

Nadzieja życia

Władca ostateczności

W Domu Ojca

„Jak czytasz?”

Zatwardziały i głupi

Bój o „prawo łaski”

Narodziny dla Nieba

Na świadectwo prawdzie


WZGLĘDEM OJCZYZNY

 

Kolebka

Stare drzewa ojczyste

Względem Ojczyzny

Niechlubne drogi

Chylę czoło

Ogłoszenie w sprawie Wieszcza

Podziw, wdzięczność, uznanie

Mettre chapeau bas!

W sercu i w dziełach

Prawi, wierni i dzielni

Pomnik Małego Powstańca

Ocalić od zapomnienia

Zrodzeni z bólów

Tragiczne drzewo

Im się to należy

Łzy chwata

Polityczne ciążenia

Gdyby nie żal


OBIEKTY ZACHWYTU I LEKCJE POKORY

 

W intencji życia

Pomysłowa natura

Lekcje pokory

Względności

Koło i kula

Za sterami życia

„Perpetuum mobile”

Nie tacy znów silni

Tak może się zdarzyć

Podziemne harce

Kolebka życia i żywioł zagłady

Siły natury

Kamuflaż

Życie w ukryciu

Dekoratorki

Barwy jesieni

Urokliwe stare liście

Ludzie i las

Las w zwierciadle

Rozmowa o drzewach

„Iglaki”

Smreki na grani

Podziękowania za kwiaty

Wśród stworzeń bez liku

Czterolistne koniczynki

Cudowny dar

Leki z Bożej apteki

„Zimni ogrodnicy”

Uroki „kraciastej krainy”

 

UŚMIECHNIJ SIĘ!

 

Najbliżej, a za daleko

Igraszki światła

Jak na karuzeli

Darmowa wyprawa

Po prostu Kluki

Tajemnicza Pani

Wodzenie za język

Zreformowana polszczyzna

Spacer po numerologii

„Złota rączka”

Pani moda

Ukraińskie dumki

Dwa „światy”

Uśmiechnij się, i zastanów