ebook Logistyka amerykańska w wojnach światowych 1914-1945 - Mirosław Skarżyński

Logistyka amerykańska w wojnach światowych 1914-1945

(...)Osnową rozważań zawartych w niniejszej pracy jest logistyka funkcjonująca na rzecz Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych podczas I i II wojny światowej. Badaniami zostały objęte procesy gospodarcze i logistycznezachodzące na zapleczu, jakim było dla wojsk amerykańskich terytorium Stanów Zjednoczonych niedotknięte skutkami działań wojennych oraz działania logistyczne realizowane podczas operacji wojskowych prowadzonych z dala od kraju. W niniejszej monografii przedstawiono wybraną problematykę zabezpieczenia logistycznego wojsk w kontekście prowadzonych działań bojowych. W wąskim ujęciu do procesów zabezpieczenia logistycznego zalicza się m.in. zaopatrywanie materiałowe, zabezpieczenie techniczne, zabezpieczenie transportowe, zabezpieczenie techniczno–lotniskowe. W szerszej perspektywie rozpatruje się także problematykę zabezpieczenia medycznego wojsk walczących. Właśnie to rozszerzone podejście do badań logistyki amerykańskiej w wojnach światowych zostało zaprezentowane w niniejszej monografii. /Ze wstępu autora/

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj