ebook Więźniowie KL Lublin 1941–1944 - Opracowanie zbiorowe

Więźniowie KL Lublin 1941–1944

W centrum prezentowanej publikacji, stanowiącej próbę nowej syntezy historii Majdanka, znalazły się sylwetki więźniów i charakterystyka współtworzonych przez nich zbiorowości. Tym samym kreśli ona w miarę możliwości poznawczych ich portret zbiorowy. Przyjęty podział na największe grupy narodowościowo-państwowe umożliwił ponadto opisanie obozu w znacznym stopniu z punktu widzenia ofiar – z perspektywy jednostki i poszczególnych wspólnot. Najnowsze wyniki prac badawczych poświęconych Żydom, Polakom oraz więźniom różnych narodowości pochodzącym z dawnego Związku Radzieckiego i kilku państw Europy Zachodniej dają podstawę do dokonania ogólnego bilansu i przyjęcia, że na Majdanek trafiło w sumie około 130 tys. mężczyzn, kobiet i dzieci.

Monografię otwiera artykuł Tomasza Kranza "Konzentrationslager Lublin. Powstanie, organizacja, działalność" opisujący genezę, strukturę, funkcje i ewakuację obozu, omawiający także pochodzenie osadzonych i warunki ich bytowania w obozie. Następnie Jakub Chmielewski, Marta Grudzińska, Beata Siwek-Ciupak, Wojciech Lenarczyk w obszernych naukowych opracowaniach przedstawiają drogi do KL Lublin, charakterystykę oraz losy więźniów poszczególnych narodowości. Tom zamyka bibliografia, wkładka ilustracyjna prezentująca wybrane muzealia ze zbiorów Państwowego Muzeum na Majdanku oraz plan sytuacyjny obozu.

 

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj