ebook Przegląd Europejski 2018/3 - Konstanty Adam Wojtaszczyk

Przegląd Europejski 2018/3

Strefa Schengen – wymiary: teoretyczny, polityczny, instytucjonalno-prawny Funkcjonowanie granic zewnętrznych UE The Schengen Area – theoretical, political, institutional and legal dimensions The functioning of the EU’s external borders Numer poświęcony zagadnieniom dotyczącym przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej, w szczególności teoretycznym, prawnym, politycznym, ekonomicznych i kulturowym aspektom funkcjonowania strefy Schengen. W zeszycie poruszane są również problemy związane z migracjami.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj