ebook Pióro. Autobiografia literacka - Marek Nowakowski

Pióro. Autobiografia literacka

Książka jest zapisem literackiej inicjacji Marka Nowakowskiego, jego pierwszych prób zostania pisarzem, odnalezienia się w środowisku warszawskich literatów, obrony niezależności pisarskiej przed wpływami cenzury, krytyków literackich i innych twórców. Autor przedstawia bogatą galerię pisarzy lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku, kolegów, przyjaciół i dalszych znajomych, ukazuje ich losy, zestawiając je ze swymi doświadczeniami pisarza zachowującego indywidualny styl i wolność wypowiedzi.

Dodaj komentarz


Autobiografia, która w losy samego autora wplata wydarzenia dotyczące całego środowiska pisarskiego ówczesnej Warszawy. Dzięki temu zrozumienie autora jest pełniejsze, a świat, w którym żył dużo barwniejszy. Dobra lektura.

Artem - 3 kwietnia 2013 18:40

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj