ebook Królewskie sny - Józef Hen

Królewskie sny

Autor, opowiadając o ostatnich latach pano­wania Władysława Jagiełły, potwierdza tezę, że historię można przedsta­wić w porywający sposób. Życie króla ukazuje uniwersalność niezmiennej natury człowieka, która nie zna granic terytorialnych ani czasowych.

Hen, najpierw stworzył scenariusz do serialu historyczno-biograficznego,a jego ogromna popularność zrodziła potrzebę napisania książki. Za rolę Jagiełły Gustaw Holoubek otrzymał w 1989 roku p restiżową nagrodę Złoty Ekran.

„Opowiada pan Polakom prawdziwą historię”. (Aleksander Gieysztor)

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj