ebook Kościół, naród i państwo - Roman Dmowski

Kościół, naród i państwo

Broszura „Kościół, naród i państwo” szybko stała się jedną z najważniejszych i najchętniej czytanych pozycji w dorobku polskiego nacjonalizmu.  Autor rozważał w niej wpływ wiary katolickiej na kształtowanie się narodu polskiego, rolę jaką religia powinna odgrywać w życiu społecznym i politycznym, a także jakie relacje powinny zachodzić pomiędzy religią i strukturami państwowymi. W opinii wielu osób dzieło to w znacznej mierze przyczyniło się do powrotu młodego pokolenia Polaków do katolicyzmu.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj