Zbrodnia i medycyna

19,99 zł

Zapowiedź
dostępny od 4 listopada 2021

Reportaże dotyczące metod i specyfiki działania organów ścigania, ukazują wkład grafologii, psychiatrii oraz daktyloskopii w proces demaskowania przestępców. Informacje opublikowane w reportażach pochodzą z dokumentacji przechowywanej przez laboratorium kryminalistyczne. Książka została podzielona na 15 rozdziałów określanych jako „spotkania".

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj