ebook Dandys. Słowo o Brunonie Jasieńskim - Krzysztof Jaworski

Dandys. Słowo o Brunonie Jasieńskim

Opowieść o życiu i twórczości Brunona Jasieńskiego (1901–1938), jednego z najsłynniejszych polskich futurystów, głośnego skandalisty i literackiego buntownika dwudziestolecia międzywojennego, autora bulwersującej swego czasu rząd francuski powieści pod tytułem Palę Paryż, wreszcie agitatora politycznego i komunisty, na stałe osiadłego w Związku Radzieckim, który za swój ideowy wybór zapłacił cenę najwyższą – został rozstrzelany w jednej ze stalinowskich czystek pod zarzutami szpiegostwa na rzecz Polski.
Biografia porządkuje fakty i ujawnia nieznane dotąd informacje z obrosłego w legendę życia twórcy Balu manekinów. Oparta została na niepublikowanych wcześniej materiałach pochodzących z archiwów KGB, w których skryta była przez długi czas prawda o tragicznej śmierci poety. Książka uwzględnia również tajne do niedawna dokumenty z archiwów paryskich (raporty policyjne, korespondencję ministerialną). Opowieść ilustrują także unikatowe fotografie Jasieńskiego (zwłaszcza z okresu pobytu w ZSRR).
Dzięki bogatemu materiałowi badawczemu można po raz pierwszy rozstrzygnąć wiele spornych kwestii związanych z artystyczną działalnością Jasieńskiego w Polsce, Francji i Rosji, a także lepiej zrozumieć polityczne wybory, których dokonał ten kontrowersyjny, lecz nadal budzący żywe emocje wśród czytelników pisarz.

Dodaj komentarz


W przypadku Jasieńskiego nietuzinkowy sposób bycia przekładał się na barwną literaturę. Pozostał wierny swym wyborom i ideologii, którą wyznawał. Dzięki biografii poznamy lepiej szczegóły jego życia, a wprawnemu czytelnikowi może nawet udać się rozszyfrować pewne elementy natury autora. Ciekawa pozycja dla osób, które wyznają zasadę, że im lepiej poznają pisarza, tym bardziej przejrzysta będzie jego twórczość.

Artem - 29 marca 2013 17:44

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj