ebook Lingwistyczno-logopedyczne podstawy komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Ujęcie metodologiczne - Mirosław Michalik

Lingwistyczno-logopedyczne podstawy komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Ujęcie metodologiczne

Książka jest prezentacją nowego obszaru badawczego, odkrytego na styku lingwistyki, logopedii i komunikacji alternatywnej […]. Obszar ten pozwolił autorowi dostrzec i zinterpretować nowe zjawiska, które ukrywały się za dotychczas stosowanymi pojęciami i które muszą mieć wpływ na kształt praktyki terapeutycznej […]. Zaleta umysłu Michalika jest umiejętność gruntownej analizy pojęć budujących jego teorie. Książka […] otwiera nowe pole badawcze, proponuje modele postępowania terapeutycznego, dostosowuje narzędzia lingwistyczne do praktyki terapeutycznej, zawiera refleksję głęboka. prof. zw. dr hab. Stanisław Grabias

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj