ebook Lider społeczny w XXI wieku -

Lider społeczny w XXI wieku

Celem publikacji jest możliwie szeroka analiza współczesnego społecznikostwa i jego kontekstów, w sytuacji gdy w Polsce obserwujemy deficyt przywództwa na poziomie polityki oraz w sferze życia społecznego, a w ludzkich działaniach przeważa indywidualizm. Autorzy tekstów szukają odpowiedzi na pytania, czy lider jest potrzebny w jednakowym stopniu w każdym obszarze działań, w którym nie radzi sobie państwo, czy powinien być wolontariuszem, społecznikiem, czy przywódcą diagnozującym problemy społeczne, tworzącym wizje zmiany, organizującym innych ludzi do jej realizacji.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj