ebook Leksykon prawa własności intelektualnej. 100 podstawowych pojęć - Andrzej Powałowski,Maciej Barczewski,Leonard Łukaszuk,Anna Tischner,Sybilla Stanisławska-Kloc,Damian Flisak,Krzysztof Czub,Dominika Wetoszka,Ewelina Kowalska,Paweł Chyc,Aleksandra Czubek,Małgorzata Głódkowska,Julia Janusz,Dagmara Jaroszewska-Choraś,Karolina Kleina,Adam Kowalewski,Katarzyna Krupa-Lipińska,Joanna Marszałek,Alicja Pałgan,Sandra Pawelska,Agnieszka Przyborska-Bojanowska,Paweł Rasmus,Richard Warner,Krystyna Warylewska,Maciej Zejda,Paweł Zieliński

Leksykon prawa własności intelektualnej. 100 podstawowych pojęć

Leksykon prawa własności intelektualnej stanowi usystematyzowany zbiór 100 najważniejszych pojęć i instytucji normatywnych dotyczących prawa autorskiego, praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej.

Przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej są przede wszystkim utwory, a więc przejawy działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalone w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od ich wartości oraz przeznaczenia, prawa pokrewne czyli m.in. prawa artystów, wykonawców i wydawców oraz rozwiązania, charakteryzujące się nowością oraz oryginalnością (wynalazki, wzory użytkowe, topografie układów scalonych, wzory przemysłowe). Ponadto, normy prawa własności intelektualnej obejmują ochronę znaków towarowych i usługowych, regulacje odnoszące się do projektów racjonalizatorskich, ochronę oznaczeń geograficznych, a także ochronę przed nieuczuciową konkurencją oraz ochronę know-how. W prawie autorskim odnajdujemy dodatkowo regulacje dotyczące rozpowszechniania wizerunku czy też tajemnicy korespondencji.

Wszystkie powyższe zagadnienia zostały w zwięzły sposób przedstawione w niniejszej publikacji, stanowiąc tym samym swoisty przewodnik po najważniejszych uregulowaniach należących do tej dziedziny.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj