ebook Leksicieskaja semantika koliciestwiennosti: diskursnyj analiz - Katarzyna Nobis-Wlazło

Leksicieskaja semantika koliciestwiennosti: diskursnyj analiz

Publikacja poświęcona jest badaniu osobliwości pragmatycznego funkcjonowania jednostek ze znaczeniem, przede wszystkim policzalnej ilościowości w różnych dziedzinach i sytuacjach komunikacji społecznej, które za podstawę uznają językowe doświadczenie człowieka. W pracy zawarta jest analiza dotycząca użycia wspomnianych jednostek w różnego typu dyskursach (obyczajowym, ekonomicznym, społeczno-politycznym, naukowym, estetycznym oraz filozoficznym). Książka jest kontynuacją monografii „Koliciestwo i kolicieswiennost w russkom jazykie. Onomasiologicieskij analiz”, ma charakter badawczy i jest przeznaczona dla szerokiego grona filologów przede wszystkim rusycystów.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj