ebook Laryngologia onkologiczna -

Laryngologia onkologiczna

  • Autorzy:
  • Wydawnictwo:

    PZWL

  • Format:MOBI + EPUB
Leczenie pacjentów z nowotworami złośliwymi głowy i szyi stanowi jedno z większych wyzwań współczesnej medycyny. Wiele problemów terapeutycznych wciąż pozostaje nierozwiązanych, a śmiertelność w tej grupie chorych jest jedną z wyższych. Dlatego tak ważne są właściwy dobór badań diagnostycznych i odpowiednia interpretacja ich wyników, pozwalające na skuteczne leczenie. Nowatorstwo tej książki polega na podjęciu praktycznych problemów z zakresu otorynolaryngologii w aspekcie zagadnień onkologicznych, koncentrujących się na profilaktyce, nowoczesnej i aktualnej diagnostyce oraz terapii z podkreśleniem kontynuacji leczenia rehabilitacją onkologiczną. W publikacji omówione zostały zagadnienia terapii choroby nowotworowej narządów laryngologicznych, poza terapią chirurgiczną, z naciskiem na oszczędzające metody usuwania guzów za pomocą nowoczesnej aparatury i zabiegi rekonstrukcyjne. Dużo miejsca poświęcono dynamicznie rozwijającej się rehabilitacji onkologicznej, a także możliwościom fizjoterapii, takim jak rehabilitacja głosu po całkowitym usunięciu krtani, rehabilitacja węchu i smaku, metody uelastyczniania blizn pooperacyjnych i wczesnego uruchamiania pacjenta oraz leczenie powikłań. Autorzy, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu, skoncentrowali się na przekazaniu najważniejszych i najnowszych wiadomości, wynikających z bieżącej praktyki medycznej. Publikacja skierowana jest głównie do lekarzy praktyków: otorynolaryngologów, radiologów, onkologów klinicznych, radioterapeutów oraz fizjoterapeutów i rehabilitantów, a także do studentów kierunków lekarskich i fizjoterapii, szczególnie tych, którzy interesują się tą tematyką, a w przyszłości planują zmierzyć się z problemami tej trudnej i nie zawsze spełniającej oczekiwania specjalności.Autorzy V Przedmowa VII 1. Główne zasady profilaktyki nowotworów głowy i szyiAlina Morawiec-Sztandera 1 1.1. Czynniki genetyczne 3 1.2. Czynniki środowiskowe 5 1.3. Profilaktyka 10 2. Diagnozowanie nowotworów głowy i szyi 13 2.1. Wprowadzenie do badań diagnostycznych – Alina Morawiec-Sztandera 13 2.2. Metody endoskopowe – Dariusz Kaczmarczyk, Joanna Zimmer-Nowicka 17 2.2.1. Endoskopia ucha – otoskopia 17 2.2.2. Endoskopia jam nosa – rynoskopia 18 2.2.3. Endoskopia części nosowej gardła – nazofaryngoskopia 19 2.2.4. Endoskopia krtani – laryngoskopia 19 2.2.5. Endoskopia ślinianek – sialendoskopia 25 2.2.6. Specjalne metody endoskopowe 25 2.3. Diagnostyka obrazowa 27 2.3.1. Ultrasonografia – Cezary Chudobiński 27 2.3.2. Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny – Agata Majos 32 2.3.3. Pozytonowa tomografia emisyjna – Jacek Kuśmierek 43 2.4. Badania mikroskopowe – histologiczne, immunohistochemiczne, genetyczne – Dariusz Kaczmarczyk 49 2.4.1. Badanie histologiczne 49 2.4.2. Badanie immunohistochemiczne 53 2.4.3. Badania genetyczne 56 2.5. Diagnostyka fotodynamiczna i zarys terapii fotodynamicznej – Alina Morawiec-Sztandera 59 2.5.1. Autofluorescencja 60 2.5.2. Fluorescencja indukowana (wywołana) 61 2.6. Spektroskopia i obrazowanie Ramana – Halina Abramczyk 72 2.6.1. Wprowadzenie 72 2.6.2. Rozpraszanie Ramana 74 2.6.3. Przygotowanie próbek do analizy z wykorzystaniem spektroskopii i obrazowania Ramana 77 2.6.4. Obrazowanie i spektroskopia Ramana w analizie próbek biologicznych 79 2.7. Obrazowanie molekularne guzów głowy i szyi – Dariusz Kaczmarczyk 89 2.7.1. Scyntygrafia 89 2.7.2. Pozytonowa tomografia emisyjna 91 2.7.3. Biopsja węzła wartowniczego w nowotworach głowy i szyi 92 3. Leczenie nowotworów głowy i szyi 99 3.1. Wprowadzenie – Alina Morawiec-Sztandera 99 3.2. Leczenie chirurgiczne wybranych nowotworów głowy i szyi 103 3.2.1. Operacje chirurgiczne nowotworów nosa i zatok przynosowych – Dariusz Kaczmarczyk 103 3.2.2. Operacje chirurgiczne guzów jamy ustnej i gardła – Dariusz Kaczmarczyk 110 3.2.3. Operacje chirurgiczne nowotworów krtani – Dariusz Kaczmarczyk 126 3.2.4. Operacje chirurgiczne gruczołów ślinowych – Alina Morawiec-Sztandera 145 3.2.5. Operacje chirurgiczne nowotworów ucha – Alina Morawiec-Sztandera 165 3.2.6. Chirurgia laserowa nowotworów głowy i szyi – Alina Morawiec-Sztandera 171 3.2.7. Operacje chirurgiczne układu chłonnego szyi – Alina Morawiec-Sztandera 188 3.2.8. Operacje rekonstrukcyjne w nowotworach głowy i szyi w zarysie – Alina Morawiec-Sztandera 202 3.3. Nowoczesne podejście do radioterapii nowotworów głowy i szyi – Jacek Fijuth 220 3.3.1. Wprowadzenie 220 3.3.2. Radioterapia frakcjonowana konwencjonalnie i niekonwencjonalnie 221 3.3.3. Techniki radioterapii 222 3.3.4. Taktyka leczenia 224 3.3.5. Rola chemioterapii indukcyjnej i radiochemioterapii 224 3.3.6. Odczyn wczesny i późny w radioterapii 226 3.4. Zastosowanie chemioterapii w nowotworach narządów głowy i szyi – Piotr Potemski 229 3.4.1. Wstęp 229 3.4.2. Leczenie radykalne 230 3.4.3. Leczenie paliatywne 234 4. Rehabilitacja w laryngologii onkologicznej 239 4.1. Główne zasady rehabilitacji onkologicznej – Alina Morawiec-Sztandera 239 4.1.1. Rola fizjoterapeuty w terapii onkologicznej 239 4.1.2. Rola fizjoterapeuty w medycynie paliatywnej 242 4.2. Rehabilitacja głosu u chorych po laryngektomii – Joanna Zimmer-Nowicka 248 4.2.1. Laryngektomia całkowita i jej następstwa 248 4.2.2. Przygotowanie pacjenta do rehabilitacji głosu 249 4.2.3. Rehabilitacja głosu klasyczna – opanowanie mowy przełykowej 249 4.2.4. Rehabilitacja głosu z wytworzeniem mowy przetokowo-protezowej 251 4.2.5. Przeciwwskazania do implantacji protezy głosowej 252 4.2.6. Etapy rehabilitacji foniatrycznej u pacjentów po laryngektomii całkowitej 253 4.2.7. Sposoby oceny skuteczności rehabilitacji głosu 254 4.2.8. Przyczyny wymian protez głosowych 255 4.2.9. Rehabilitacja głosu z zastosowaniem laryngofonu 257 4.3. Rehabilitacja odczuć węchowo-smakowych u chorych po całkowitym usunięciu krtani – Alina Morawiec-Sztandera 260 4.4. Fizjoterapia chorych po leczeniu nowotworów głowy i szyi – Dariusz Kaczmarczyk, Anna Świątkowska 266 4.4.1. Fizjoterapia pacjentów z zespołem „zamrożonego barku” 266 4.4.2. Fizjoterapia blizn po leczeniu nowotworów głowy i szyi 267 4.4.3. Fizjoterapia ograniczeń ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa, obręczy barkowej i stawu ramiennego 269 4.4.4. Fizjoterapia chorych z obrzękiem limfatycznym 271 4.4.5. Rehabilitacja po całkowitym usunięciu krtani 271 4.4.6. Fizjoterapia w zaburzeniach czynności nerwu twarzowego 276 4.5. Kinesiology taping u chorych po leczeniu chirurgicznym nowotworów głowy i szyi – Anna Świątkowska 282 Skorowidz 291

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj