ebook Kulturowe uwarunkowania zarządzania i komunikowania w organizacjach publicznych -

Kulturowe uwarunkowania zarządzania i komunikowania w organizacjach publicznych

Niniejsza monografia jest efektem spotkań, wystąpień i dyskusji odbytych podczas V Zjazdu Katedr i Zakładów Zarządzania Publicznego oraz XII PR FORUM 2018, noszących wspólny tytuł „Kultura jako obszar zarządzania i komunikowania w przestrzeni publicznej”. Przedstawiony materiał badawczy jest niezwykle różnorodny i stanowi ciekawy wkład do zagadnienia zarządzania publicznego. Wprowadzenie tematyki kultury do zarządzania publicznego pozwala na spojrzenie na znane problemy z nowej perspektywy. Prezentowane w niniejszej monografii tematy stanowią szeroki wachlarz perspektyw badawczych, w ciekawy sposób omawiających różnorodne zagadnienia łączące kulturę oraz zarządzanie.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj