ebook Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje - Ryszard Nycz,Teresa Walas

Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje

Kulturowa teoria literatury 2: poetyki, problematyki, interpretacje, pod red. Teresy Walas i Ryszarda Nycza – to druga część szerzej zakrojonego projektu, będącego rezultatem zespołowej pracy, a zmierzającego do restytuowania badań teoretycznoliterackich w horyzoncie współczesnej refleksji humanistycznej oraz obecnej sytuacji kulturowo-cywilizacyjnej.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj