ebook Historia teatru i dramatu włoskiego od XIII do XXI wieku - Monika Gurgul,Jadwiga Miszalska,Monika Surma-Gawłowska

Historia teatru i dramatu włoskiego od XIII do XXI wieku

Historia teatru i dramatu włoskiego jest pierwszą tego typu polską publikacją, skierowaną nie tylko do miłośników włoskiego teatru czy studentów italianistyki, ale także do szerokiego grona odbiorców. Zamiarem autorów było określenie głównych linii rozwoju teatru włoskiego, na tle szerszego kontekstu społeczno-politycznego i kulturowego w powiązaniu z teatrem europejskim oraz omówienie twórczości najważniejszych artystów i ich dzieł, choć z oczywistych względów nie znalazły się w tym opracowaniu wszystkie nazwiska ludzi teatru, którzy zasłużyli się dla włoskiej sceny.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj