ebook Książki pierwsze - książki ostatnie? - Grzegorz Leszczyński

Książki pierwsze - książki ostatnie?

Literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności

Refleksja nad literaturą adresowaną do młodych odbiorców podejmowana ze świadomością przewartościowań współczesnych postaw czytelniczych. Czy dzieci i zbuntowane nastolatki chętnie emigrują od książki do sfery nowych mediów? Jeśli tak, co wpływa na tę migrację? Autor podejmuje temat nowoczesności literatury dziecięcej zdając sobie sprawę z kontrowersyjności stawianych tez, ale i z wiarą, że książki żyją wtedy, gdy towarzyszą im żywe dyskusje...

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj