ebook Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nową formą dialogu polskiej Policji ze społecznością lokalną na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego. Aspekt społeczno-pedagogiczny - Jadwiga Stawnicka,Iwona Klonowska

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nową formą dialogu polskiej Policji ze społecznością lokalną na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego. Aspekt społeczno-pedagogiczny

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest źródłem informacji dotyczących
zagrożeń lokalnych i aktywizuje społeczność lokalną do współpracy z Policją. Pomimo
pewnych początkowych trudności w pracy nad tworzeniem map zagrożeń
są one cennym narzędziem do informowania społeczeństwa o stanie faktycznym
zagrożeń w każdym regionie, a także do przeciwdziałania wykroczeniom i przestępstwom.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa kształtuje także kulturę prawną
mieszkańców, społeczeństwa oraz szacunek do obowiązujących norm społecznych.
Angażowanie społeczeństwa w tworzenie bezpieczeństwa społecznego w środowisku
lokalnym konstruuje funkcję integrującą.
Wartością Mapy jest sama informacja przekazana od osoby bezpośrednio zainteresowanej
przeciwdziałaniem zagrożeniom. W przypadku potwierdzenia taka informacja
stanowi podstawę do formułowania zadań policjantów pełniących służbę
do czasu całkowitego wyeliminowania zagrożenia.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest nowoczesnym systemem komunikacji,
z którego korzysta coraz więcej mieszkańców. Stanowi kolejny krok w budowaniu
i podtrzymywaniu relacji między Policja a społeczeństwem.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj