ebook Korespondencja Wincentego Lutosławskiegoz Kazimierzem Twardowskim - Kazimierz Twardowski,Wincenty Lutosławski

Korespondencja Wincentego Lutosławskiegoz Kazimierzem Twardowskim

Korespondencja dwóch wielkich filozofów: Wincentego Lutosławskiego i Kazimierza Twardowskiego, to listy pisane przez nich do siebie z różną częstotliwością i intensywnością w latach 1895-1936. To przede wszystkim korespondencja prowadzona przez Lutosławskiego z różnych miejsc świata, relacje, w których starał się on opisywać Twardowskiemu to wszystko, co dane mu było tworzyć i poznawać w świecie. Inną cechą tej korespondencji był czas jej prowadzenia oraz sytuacja geopolityczna Polski.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj