Korekta roczna przy sprzedaży mieszanej - Opracowanie zbiorowe

Korekta roczna przy sprzedaży mieszanej

0,0

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Oznacza to, że należy dokonać odpowiedniego odliczenia VAT (tzw. proporcja) w ciągu roku, gdy podatnik wykonuje działalność mieszaną. Jakich podatników to dotyczy? Jak obliczyć proporcję?

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj