ebook Kontrola zarządcza aspekty teoretyczne i praktyczne - Artur Piaszczyk

Kontrola zarządcza aspekty teoretyczne i praktyczne

Niniejsza praca ma celu przedstawienie usystematyzowanej wiedzy dotyczącej kontroli zarządczej oraz jej standardów i przekazanie umiejętności wdrażania tej kontroli w organizacji. Książka składa się z pięciu rozdziałów w których treść została ujęta od zagadnień ogólnych do najbardziej szczegółowych. W pierwszym rozdziale analizie poddano kontrolę wewnętrzną jako funkcję zarządzania. Rozdział drugi stanowi wprowadzenie do standardów kontroli zarządczej, które zostały dokładnie omówione w rozdziale kolejnym. W rozdziale czwartym przedstawiono i przeanalizowano oświadczenie o stanie kontroli zarządczej, plan działalności i sprawozdanie z jego wykonania. Rozdział piąty jest najbardziej szczegółowy, gdyż prezentuje praktyczny sposób wdrażania kontroli zarządczej w organizacji. Publikacja adresowana jest do nauczycieli akademickich, studentów kierunków z obszaru nauk społecznych, praktyków zajmujących się zawodowo kontrolą zarządczą, szczególnie w obszarach zarządzania ryzykiem i ustanawiania mechanizmów kontroli. Z książki mogą skorzystać wszyscy czytelnicy, którzy chcą poznać i zrozumieć system zarządzania organizacją oraz ci którzy chcą poszerzyć lub pogłębić swoją wiedzę z tego zakresu.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj