ebook Konsumpcjonizm wśród młodzieży akademickiej pokolenia Z - Agnieszka Roguska,Alicja Antas-Jaszczuk

Konsumpcjonizm wśród młodzieży akademickiej pokolenia Z

W przekazywanej do rąk czytelnika książce podjęto próbę identyfikacji tendencji oraz postaw i zachowań konsumenckich osób studiujących, urodzonych po 1995 roku, reprezentantów pokolenia Z, których poglądy, wyobrażenia, postawy, zachowania niewątpliwie będą miały przełożenie na sposób i jakość podejmowanych działań i innowacyjność w obszarze konsumpcji i dekonsumpcji w przyszłości.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj