ebook Koncepcja ładu korporacyjnego sektora przedsiębiorstw komunalnych - Leszek Kozioł,Kazimierz Barwacz

Koncepcja ładu korporacyjnego sektora przedsiębiorstw komunalnych

Monografia skupia się na problematyce kształtowania systemu nadzoru korporacyjnego determinującego niezakłócone funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa. Nawiązuje do koncepcji interesariuszy i teorii kontraktualnej przedsiębiorstwa, sięgając zarówno do doświadczeń krajów rozwiniętych, literatury krajowej, jak i wyników badań własnych. Celem książki jest opracowanie modelu systemu nadzoru właścicielskiego przedsiębiorstw sektora komunalnego oraz wskazanie zasad i warunków jego implementacji. Szczególną uwagę Autorzy zwrócili na prezentację oceny efektywności mechanizmów zarządczych i nadzorczych przedsiębiorstwa komunalnego.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj