ebook Kompetencje hermeneutyczne w teorii i praktyce akademickiej - Barbara Klasińska,Małgorzata Kaliszewska

Kompetencje hermeneutyczne w teorii i praktyce akademickiej

Kompetencja hermeneutyczna jest to rozumienie sensu subiektywnego i obiektywnego bądź interpretacja znaczeń. Niemieccy autorzy piszący na ten temat łączą tę kompetencję z empatią, rozumieniem dwoistości, dialogiem, odczuciem dystansu i bliskości, autorefleksją i innymi aspektami profesjonalnego przygotowania człowieka (pedagoga, opiekuna, nauczyciela, trenera) do pracy z innymi ludźmi. Autorki widząc potrzebę poszerzenia katalogu kompetencji obecnych w programach kształcenia o kompetencje humanistyczne (hermeneutyczne) dokonały ich opisu oraz zbadały uwarunkowania umożliwiające włączenie tych kompetencji do obowiązujących programów kształcenia pedagogów, w celu podniesienia jakości, udoskonalenia i wzbogacenia ich przygotowania zawodowego. Adresatami książki są głównie nauczyciele akademiccy podejmujący starania o powrót wartości humanistycznych do procesu kształcenia pedagogów i innych profesji społecznych, ale też studenci różnych specjalności pedagogicznych oraz czytelnicy zainteresowani własnym rozwojem i pogłębianiem kompetencji profesjonalnych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj