ebook Kompendium leczenia bólu - Jarosław Woroń,Małgorzata Malec-Milewska

Kompendium leczenia bólu

Ból jest zazwyczaj jednym z podstawowych objawów, które nakłaniają pacjenta do wizyty u lekarza, dlatego też znajomość podstawowych procesów związanych z jego powstawaniem, jego rodzajów oraz sposobów i możliwości leczenia wydaje się jedną z istotniejszych umiejętności każdego lekarza. Książkę kierujemy do klinicystów różnych specjalności, mając nadzieję, że pomoże im ona w codziennej pracy z chorymi.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj