ebook Kolektory słoneczne. Energia słoneczna w mieszkalnictwie, hotelarstwie i drobnym przemyśle - G. Wiśniewski,S. Gołębiowski,M. Gryciuk,K. Kurowski,A. Więcka

Kolektory słoneczne. Energia słoneczna w mieszkalnictwie, hotelarstwie i drobnym przemyśle

Energetyka słoneczna w Polsce wchodzi w nowy etap rozwoju. Pionierskie dla przemysłu energetyki słonecznej lata. Zaowocowały powstaniem pierwszych firm produkujących kolektory słoneczne do podgrzewania wody i budową kilku tysięcy metrów kwadratowych powietrznych kolektorów słonecznych dla rolnictwa, ale nie udało się stworzyć ani rynku, ani liczącego się przemysłu w tym zakresie. Wydana w2 r., jedna z pierwszych i znanych publikacji z tego zakresu, książka pt. „Kolektory słoneczne – poradnik wykorzystania energii słonecznej”, nagrodzona w3 r. przez ministra ds. budownictwa, w znacznej części, wobec braku rynku, przemysłu i sprawdzonych wyrobów, promowała budowę kolektorów słonecznych, głównie sposobem gospodarczym.

Wiadomo było, że wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych przynosi wiele korzyści, takich jak: dywersyfikacja zasilania w nośniki energetyczne i polepszenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, ochrona środowiska, dzięki zastępowaniu paliw kopalnych, oraz rozwój małych i średnich przedsiębiorstw i tworzenie nowych miejsc pracy. Uwzględniając to, we wrześniu0 r., Rząd RP przyjął dokument „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej". Wyznaczono w nim ogólny cel ilościowy –,5% udziału energii odnawialnej w bilansie energii pierwotnej kraju w0 r. oraz odpowiednie cele cząstkowe, w tym zwiększenie w ciągu lat powierzchni zainstalowanej w termicznych kolektorach słonecznych o m2. Od kilku lat tempo wzrostu tego sektora jest wysokie i przekracza–30% rocznie, i choć łączna powierzchnia zainstalowana kolektorów słonecznych w kraju przekroczyła w końcu7 r. m2, to wyznaczony w0 r. cel ilościowy wydaje się raczej trudny do osiągnięcia

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj