ebook Kodeksowe umowy handlowe - Jacek Widło,Adrian Niewęgłowski,Marcin Orlicki,Andrzej Kidyba,Agnieszka Goldiszewicz,Małgorzata Dumkiewicz,Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak,Paweł Daszczuk,Zdzisław Gawlik,Karolina Wyrwińska

Kodeksowe umowy handlowe

Nowe wydanie cenionego kompendium wiedzy na temat umów stosowanych w obrocie gospodarczym. Autorzy nie tylko w przejrzysty sposób analizują umowy, ale również podpowiadają, jak je poprawnie tworzyć. Autorzy omawiają umowy handlowe wyodrębnione normatywnie, mające swoje źródło w przepisach kodeksu cywilnego. Analizie zostały poddane następujące typy umów: sprzedaży na raty rachunku bankowego leasingu agencji komisu spedycji składu ubezpieczenia przewozu o roboty budowlane dostawy kontraktacji Atutem publikacji jest przystępne i przejrzyste przedstawienie umów - wraz z podaniem dokładnych podstaw prawnych oraz aktualnego i wiodącego orzecznictwa Sądu Najwyższego. Każda umowa została przedstawiona w ten sam spójny sposób, a jej opis składa się z poniższych elementów: definicja umowy przedmiot umowy strony umowy obowiązki i prawa stron charakter prawny umowy odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy W książce czytelnik znajdzie odpowiedzi m.in. na te pytania: kto ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy sprzedaży na raty? z jakich niezbędnych elementów składa się umowa o roboty budowlane? jakie są prawa i obowiązki stron umowy leasingu? jaka jest treść umowy ubezpieczenia? co jest przedmiotem umowy rachunku bankowego? jak prawidłowo skonstruować umowę agencyjną? Niniejszy tom jest uzupełnieniem publikacji Pozakodeksowe umowy handlowe oraz Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, które wyczerpująco przedstawiają charakterystyki wszystkich najważniejszych umów handlowych wraz ze wskazaniem konkretnych podstaw prawnych. W nowym wydaniu zaktualizowano nie tylko jego treść merytoryczną, lecz także cytowane orzecznictwo. Autorami opracowania są pracownicy naukowi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Adresaci: Publikacja jest przeznaczona zarówno dla praktyków: adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, komorników, jak i teoretyków prawa, w tym doktorantów i studentów. Będzie stanowić interesującą pozycję dla przedsiębiorców, którzy w swojej działalności spotykają się z problematyką umów handlowych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj