ebook Kodeks pracy. Komentarz dla praktyków (e-book) - Grzegorz Orłowski,Andrzej Patulski

Kodeks pracy. Komentarz dla praktyków (e-book)

Wyjątkowo praktyczny komentarz do każdego artykułu Kodeksu pracy przeznaczony dla praktyków, a zwłaszcza dla menedżerów oraz przedstawicieli HR, którzy w swojej codziennej pracy napotykają na wiele dylematów związanych z interpretacją i stosowaniem trudnych przepisów prawa pracy. Czym wyróżnia się Komentarz? Autorami są eksperci z dużym doświadczeniem, na co dzień doradzający wielu firmom, dzięki czemu doskonale wiedzą, z jakimi problemami borykają się strony stosunku pracy. Omawiając poszczególne przepisy, wskazują konkretne ścieżki postępowania i procedury. Komentowanym zagadnieniom towarzyszy bogate orzecznictwo sądowe i poglądy doktryny, a także różne przykłady pozwalające łatwiej zrozumieć treść przepisu. Najnowszy stan prawny uwzględnia zmiany w przepisach, w tym mi.in: 1. wchodzące w życie od 7 września 2019 r. dotyczące równego traktowania, dyskryminacji, świadectwa pracy, 2. dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, 3. dotyczące potrąceń z wynagrodzenia za pracę związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi, 4. dotyczące szkoleń okresowych pracowników, 5. dotyczące organizacji związkowych, 6. związane z ochroną danych osobowych w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Stan prawny: 1 stycznia 2020 r. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm. (zmiany: Dz.U. z 2019 r. poz. 1043, Dz.U. z 2019 r. poz. 1495).

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj