ebook Kodeks Pracy 2016 - Katarzyna Wrońska-Zblewska,Emilia Wawrzyszczuk,Szymon Sokolik

Kodeks Pracy 2016

Kodeks pracy 2016 ▸ ujednolicony tekst ustawy – Kodeks pracy z oznaczonymi najnowszymi zmianami ▸ komentarz ekspertów dotyczący nowych przepisów ▸ najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego Nowe wydanie komentarza do Kodeksu pracy, uwzględniające najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy, które miały miejsce na przestrzeni ostatniego roku. Komentarz składa się z trzech części i obejmuje kolejno: 1. Komentarz do zmian w przepisach, które weszły lub wejdą w życie w 2016 r., 2. Komentarz do najważniejszych (w ocenie autorów) orzeczeń Sądu Najwyższego wydanych w 2015 r., o przełomowym znaczeniu dla stosowania przepisów prawa pracy, 3. Praktyczne informacje dla przedsiębiorców dotyczące najbardziej aktualnych problemów z zakresu prawa pracy, w tym w szczególności dotyczące ZUS. Stan prawny: styczeń 2016 Wydawca: INFOR Biznes Sp. z o.o.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj