ebook Kodeks karny skarbowy. Komentarz - Jerzy Skorupka,Tomasz Oczkowski,Violetta Konarska-Wrzosek,Igor Zgoliński

Kodeks karny skarbowy. Komentarz

Komentarz zawiera wszechstronne omówienie aktualnych problemów praktyki stosowania Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności tych zagadnień, które wywołują rozbieżności w orzecznictwie i spory w doktrynie. Autorzy udzielają wielu praktycznych wskazówek, w przypadku kwestii spornych proponują własne rozwiązania ze stosownym uzasadnieniem, ponadto uwzględniają w niezbędnym zakresie elementy metodyki pracy przedstawicieli niektórych organów stosujących prawo karne skarbowe. W publikacji skomentowano m.in. najnowsze zmiany do ustawy dotyczące odpowiedzialności za: nieprzekazanie w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego lub sprawozdania z badania, niezłożenie w terminie podatnikowi lub właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, niedopełnienie obowiązku przez osobę działającą w imieniu lub interesie raportującej instytucji finansowej stosowania zasad i procedur należytej staranności oraz procedur sprawozdawczych. W opracowaniu omówiono również zmiany w zakresie orzekania przez sąd przepadku przedmiotów, w tym możliwości orzeczenia przepadku nawet po śmierci sprawcy. Autorami publikacji są specjaliści z zakresu prawa karnego skarbowego, uznane w kraju autorytety z tej dziedziny prawa, łączące pracę naukową z wykonywaniem zawodów prawniczych (sędziowie, radca prawny). Adresaci: Książka jest skierowana przede wszystkim do praktyków stosujących prawo karne skarbowe w swej codziennej pracy zawodowej, a więc: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, prawników aplikujących w tych zawodach, pracowników administracji skarbowej.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj