ebook Kodeks drogowy - Łukasz Sobiech,Adam Makosz

Kodeks drogowy

Kodeks drogowy ● ujednolicony tekst ustawy – Prawo o ruchu drogowym z oznaczonymi najnowszymi zmianami ● porady ekspertów ● taryfikatory mandatów i punktów karnych ● znaki drogowe Ustawa – Prawo o ruchu drogowym to jeden z ważniejszych aktów prawnych. Jej podstawowym celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Przepisy tej ustawy regulują również zasady dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach, warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu, zasady kontroli, w tym uprawnienia policji i innych służb z tym związanych. W związku z tym, ustawa ta podlega nieustannym zmianom. Niniejsze opracowanie zawiera omówienie najnowszych zmian – porady ekspertów oraz ujednoliconą treść ustawy – Prawo o ruchu drogowym wraz indeksem rzeczowym. Na końcu książki Czytelnik znajdzie taryfikatory mandatów i punktów karnych a także wzory znaków i sygnałów drogowych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj