ebook Kierunki rozwoju innowacji w turystyce -

Kierunki rozwoju innowacji w turystyce

Niniejsza monografia, zatytułowana Kierunki rozwoju innowacji w turystyce, jest skierowana przede wszystkim do studentów uczelni ekonomicznych kształcących się na kierunkach gospodarka turystyczna, zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej albo na kierunkach pokrewnych. Jej odbiorcami mogą być ponadto teoretycy, jak i praktycy – menedżerowie zajmujący się na co dzień szeroko pojętą turystyką. Celem monografii w warstwie teoretycznej jest analiza stanu wiedzy na temat wybranych zagadnień innowacyjności, w warstwie praktycznej zaś sformułowanie wniosków dotyczących badanej sfery, a także wskazanie nowych kierunków rozwoju innowacji w odniesieniu do branży turystycznej. Przed współczesnymi firmami turystycznymi pojawiają się bowiem obecnie nowe wyzwania, ale i nowe możliwości rozwoju z wykorzystaniem innowacji. Opracowanie zostało oparte na bogatych źródłach literaturowych, statystycznych, wynikach prowadzonych badań oraz egzemplifikacji nowych praktyk biznesowych stosowanych przez podmioty turystyczne. Jego strukturę tworzy dziewięć rozdziałów, których autorami są pracownicy naukowi z dużym doświadczeniem badawczym oraz przedstawicielka najmłodszego pokolenia naukowców – doktorantka dopiero rozpoczynająca swą karierę naukowo-dydaktyczną.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj