ebook Kaukaz Północny: elity, reżimy, etnopolityka, bezpieczeństwo Tom 8 - Tadeusz Bodio

Kaukaz Północny: elity, reżimy, etnopolityka, bezpieczeństwo Tom 8

"Międzynarodowy zespół badaczy pod kierunkiem prof. Tadeusza Bodio przygotował kolejny tom poświęcony transformacji elit politycznych Kaukazu. Tym razem przedmiotem zainteresowania stała się północna część regionu, zaliczana do najmniej stabilnych na świecie. Oceniane dzieło godne jest polecenia specjalistom współczesnych stosunków międzynarodowych zainteresowanych Kaukazem. Jest ono cenne także dla elitologów - zawarte w części pierwszej rozważania nad metodologią elit politycznych wskazują na istotne uwarunkowania, instrumenty, pułapki i determinanty tego rodzaju studiów. Praca jest również cenną lekturą dla studentów kierunków społecznych nie tylko w Polsce, jej części są publikowane w językach angielskim i rosyjskim. Ponadto należy zauważyć że wysoką jakość książki gwarantuje doświadczenie i wiedza poparte twórczością redaktora naukowego, który jest jednym z najbardziej znanych i uznanych badaczy problemów obszaru poradzieckiego." prof. dr hab. Tadeusz Wallas (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Tom 8. serii "Władza - Elity - Przywództwo" wydawanej wspólnie z Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj