ebook Jurysdykcja podatkowa w cyberprzestrzeni - Rafał Lipniewicz

Jurysdykcja podatkowa w cyberprzestrzeni

\n\nRozwój sieci komputerowych w skali globalnej znacząco wpływa na struktury przedsiębiorstw i tworzenie modeli biznesowych, charakteryzujących się „dematerializacją” oraz zmniejszającym się znaczeniem fizycznej lokalizacji czynników produkcji. Rozważania zawarte w monografii skupiają się zatem na współczesnym rozumieniu znaczenia i zakresu jurysdykcji podatkowej państwa. \n\nKluczowym pytaniem, na które autor stara się odpowiedzieć w książce jest to, czy konstrukcja prawna węzłowych instytucji podatkowych zakorzenionych w przepisach międzynarodowego prawa podatkowego w należytym stopniu gwarantuje realizację fiskalnych celów polityki podatkowej i przeciwdziała transgranicznemu unikaniu opodatkowania. \n\n W książce zostały omówione m.in. takie zagadnienia jak: pojęcie i zasięg jurysdykcji podatkowej państwa, zasady międzynarodowego opodatkowania dochodu, międzynarodowe podwójne opodatkowanie, rezydencja podatkowania w odniesieniu do osób fizycznych oraz spółek, modele konwencji podatkowych, cyfryzacja działalności gospodarczej. \n\n Adresaci:\nKsiążka jest przeznaczona dla wszystkich, którzy w praktyce i bieżącym doradztwie stykają się z tematyką międzynarodowego prawa podatkowego: sędziów, adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. Może również stanowić cenną pomoc dla pracowników naukowych i studentów.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj