Język w marketingu -

Język w marketingu

0,0

W zbiorze znalazły się publikacje odnoszące się do funkcjonowania języka w marketingu, do marketingowych tekstów występujących w mediach (w prasie, telewizji, Internecie), tekstów prezentowanych na inne sposoby, poza mediami (w komunikacji bezpośredniej, w ulotkach, w obwieszczeniach), w tym używanych przy kreowaniu wizerunku firm. Poza marketingiem tradycyjnym uwzględniony został również marketing polityczny.Od Redakcji 7 I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 11 Darina Auxová, Obsahové a formálne znaky reklamy 11 Ilona Biernacka-Ligięza, „Gmina przyjazna inwestorom” – marketing, reklama, public relations w samorządzie lokalnym na przykładzie powiatu dzierżoniowskiego 21 Elżbieta Jadwiga Biesaga-Słomczewska, Język negocjacji jako produkt marketingowy 31 Alena Bohunická, Socio-kultúrne východiská persuázie v súčasnej reklame 37 Marian Bugajski, Leksem marketing w języku polskim 45 Ignacy Ryszard Danka, Idaliana Kaczor, Terminy market, targ, rynek i tym podobne na tlehistoryczno-porównawczym 50 Miroslav Dudok, Deiktické identifikátory v jazyku marketingovej komunikácie 61 Alicja Kacprzak, Sztuka perswazji zaczyna od słowa 69 Elżbieta Kaczmarska, Polskie i czeskie artykułysponsorowane 75 Maria Kwiatkowska-Klimczak, Anglicyzmy we francuskim języku marketingu a oficjalna polityka językowa Republiki Francuskiej 83 Kazimierz Michalewski, Poprawność językowa a fortunność tekstów marketingowych 93 Ol’ga Orgoňová, Reklama i kultura 98 Jiří Zeman, Funkce písňových sloganů v marketingu 107 II. MARKETING W MEDIACH 115 Marketing w prasie 115 Beata Burska-Ratajczyk, Nowoczesność i tradycja jako językowy środek perswazji w prasowych reklamach wyrobów perfumeryjnych 115 Dominik Chomik, Kilka uwag na temat perswazyjności ogłoszeń drobnych 124 Marek Graszewicz, Czym pije się wino? O komunikacyjnych strategiach opisów wina w czasopismach branżowych 133 Monika Grzelka, Czytelnik konsumentem – artykuł wstępny jako tekst marketingowy 138 Maria Lesz-Duk, Wybrane cechy składniowe reklamy prasowej 148 Violetta Machnicka, Specyfika języka ogłoszeń prasowych zamieszczanych w „Dzienniku Łódzkim” w rubryce Usługi towarzyskie 157 Dorota Połowniak-Wawrzonek, Frazeologizmy motywowane walką zbrojną we współczesnych tekstach o tematyce ekonomicznej 166 Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Prasowe teksty sponsorowane – uwagi o statusie genologicznym 176 Marketing w internecie i telewizji 189 Katarzyna Jachimowska, Marketing religijny 189 Ewa Kaptur, Kształtowanie wizerunku biur obrotu nieruchomościami w Internecie 197 Katarzyna Klauzinska, Dialog naśladowany – komunikacja człowieka z maszyną 206 Agnieszka Łukaszewicz-Olczyk, Strategie marketingowe w dyskursie na forum interne- towym 214 Katarína Pekariková, Zámer autora v jazyku internetovej reklamy 223 Katarzyna Sitkowska, Językowe sposoby realizacji funkcji marketingowych w strukturze programu „Taniec z gwiazdami” 231 Katarzyna Sobstyl, Językowe mechanizmy perswazyjne w internetowych tekstach reklamowych Klubu Świat Książki 242 Hana Srpová, Need medicine? All here! (S-P-A-M a manipulace) 250 Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, Blog jako element marketingu politycznego 259 III. POZAMEDIALNE FORMY MARKETINGU 273 Marketing w komunikacji bezpośredniej 273 Ilona Balko, Persvazivní prostředky v teleshoppingu 273 Ewa Biłas-Pleszak, Klienci i specjaliści o produkcie. Kilka uwag o perswazyjnym wymiarze prasowych i internetowych opisów perfum 279 Jana Hoffmannová, Olga Müllerová, Čeština v marketingu – dříve a dnes, v realitě a v literatuře 289 Monika Kaczor, Język marketingu a normy grzecznościowe 303 Agata Małyska, Językowy wizerunek nadawcy, odbiorcy i towaru w komunikacji marketingu bezpośredniego 310 Joanna Mietła, „Goździkowa” w czeskiej aptece czyli o czeskiej reklamie środków farmaceutycznych 318 Małgorzata Nowak, Firmy Yves Rocher kontakty z klientem 326 Agnieszka Rosińska-Mamej, Typy i funkcje aktów grzeczności w tekstach marketingowych 335 Ludmila Zimová, Persvazivní funkce v nabídkových dopisech 345 Kreowanie wizerunku 357 Violetta Jaros, Nazwy własne na sprzedaż, czyli funkcje nazw firm handlowych i usługowych w marketingu 357 Anna Sokół, Barbara Kudra, Perswazja w tekstach promujących produkty firmy Coats polska Sp. z o.o 365 Natalia Sosnowska, Uwagi o perswazji w ulotkach reklamujących szkoły językowe 374 Mirosława Świtała-Cheda, Nazwy kawiarenek internetowych w Polsce 383 Agnieszka Wierzbicka, Slogany reklamowe uczelni wyższych — marketing czy/i kreowanie nowej rzeczywistości? 392 Krystyna Wojtczuk, Chrematonimy jako nazwy handlowe (na przykładzie współczesnych polskich nazw wędlin) 401 IV. MARKETING POLITYCZNY 413 Beata Grochala, Hiperbolizacja jako narzędzie marketingowe 413 Elwira Kukieła, Barbara Kudra, Językowe mechanizmy marketingu politycznego w dyskursie politycznym (na przykładzie wybranych programów Co z tą Polską? z 2005 roku) 422 Maria Magdalena Nowakowska, Verím Bratislave! – Język bratysławskich wyborów komunalnych 2007 432 Pavol Odaloš, Predvolebné slogany ako marketingové texty 439 Edyta Pałuszyńska, Kreowanie wizerunku w ramach marketingu politycznego 444 Magdalena Steciąg, Marketing polityczny: kreowanie wizerunków polityków w sloganach reklamowych 451

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj