ebook Język angielski - Słownictwo - Testy leksykalne - Maciej Matasek

Język angielski - Słownictwo - Testy leksykalne

poziom średniozaawansowany

UWAGA! Pliki są w formacie PDF i nie można ich edytować, a jedynie drukować. Zbiór 50 testów leksykalnych na poziomie średniozaawansowanym (intermediate/upper-intermediate). Każdy test składa się z jednakowych zadań: uzupełnianie luk brakującymi słowami, słowotwórstwo, uzupełnianie brakujących liter w słowie (wisielec) i test wyboru. Są to ćwiczenia, z jakimi uczniowie często mają do czynienia na sprawdzianach, testach zaliczeniowych oraz egzaminach. Zadaniem materiału zawartego w książce jest ułatwienie uczniowi przyswojenia i utrwalenia obszernego słownictwa, sprawdzenie poziomu znajomości leksykonu oraz przygotowanie się do testu lub egzaminu. Testy idealnie nadają się do pracy samodzielnej lub do wykorzystania w klasie podczas lekcji lub kursu językowego. Książka zawiera klucz z odpowiedziami do zadań.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj