ebook Jan Paweł II i Europa - Katarzyna Kalinowska,Barbara Brodzińska,Małgorzata Zamojska

Jan Paweł II i Europa

Polska jest dziś jak książka szyfrem pisana: kto potrafi postawić jej rozumne pytanie, temu także rozumnie odpowie-pisał w 1985 roku bliski przyjaciel Jana Pawła II ksiądz Józef Tischner. Wydaje się, że prawda zawarta w tych słowach była aktualna nie tylko wtedy, w epoce transformacji i nieustannych zmian, ale także i dziś - nie tylko w odniesieniu do Polski, ale również Europy i świata. Niniejszy zbiór artykułów, które mieliśmy przyjemność zaprezentować czytelnikowi, zdaje się przekonywać także i o tym, że Jan Paweł II był człowiekiem, który potrafił postawić zarówno Polakom, jak i Europejczykom oraz społecznościom o innej tożsamości kulturowej ważne pytania, na które w części otrzymał odpowiedź. Czasem pozytywną, czasem negatywną, ale zawsze rozumną, bo poprzedzoną refleksją. Zebrane w tomie artykuły są zatem dowodem na to, że oddziaływanie myśli, nauki oraz gestów Jana Pawła II było i pozostaje żywotne oraz warte namysłu, o czym przekonuje dobitnie ich obecność zarówno w dyskursie społecznym i politycznym, jak i w wielu różnorodnych środowiskach intelektualnych oraz pozaintelektualnych. Tym samym potwierdzone zostały jednocześnie dwie wartości przemyśleń Jana Pawła II -- ich wielkość, ale i permanentna możliwość i gotowość do polemiki i dyskusji. Tom ten jest ścisłym odzwierciedleniem tych dwojakich tendencji. Z jednej strony, analizując wiele aspektów myśli i działalności Jana Pawła II, jest źródłem wiedzy o nich, a z drugiej - daje możliwość krytycznej oceny wytworów niniejszej zbiorowej pracy badawczej.Wstęp (Katarzyna Kalinowska) / 9 Maciej Zięba OP: Epoka Jana Pawła II / 11 Część I Konserwatysta wobec procesu demokratyzacji Europy Kazimierz Łastawski: Przemiany europejskie w okresie pontyfikatu Papieża Jana Pawła II / 27 Jarosław Macała: Jan Paweł II wobec tzw. konstytucji europejskiej / 39 Anna Nawrot: „Europo! Odnajdź siebie samą” / 55 Katarzyna Kalinowska: Idealna Europa? Wizja Europy w myśli Jana Pawła II / 63 Andżelika Barańska-Lehmann: Jan Paweł II jako budowniczy Europy w myśli Jacques’a Delorsa / 73 Michał Gierycz: Jan Paweł II i polityczny potencjał chrześcijaństwa / 81 Anna Szczepańska: Relacje Stolicy Apostolskiej z PRL w okresie pontyfikatu Jana Pawła II / 93 Karol Zamojski: „Niech zstąpi Duch Twój…” – próba interpretacji słów papieża Jana Pawła II w perspektywie hermeneutyki racjonalności źródłowej / 113 Witold Wojdyło: VII pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny i jej aspekty społeczno-wychowawcze na przykładzie wizyty w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu / 125 Część II Intronizacja autorytetu Marek Delong: Recepcja myśli społecznej Jana Pawła II na łamach miesięcznika „W drodze” po 1989 roku / 133 Grzegorz Radomski: Recepcja myśli Jana Pawła II w koncepcjach współczesnego ruchu narodowego w Polsce / 149 Małgorzata Zamojska: Żywotność nauczania i działalności Jana Pawła II w pamięci Polaków – analiza tekstów prasowych ukazujących się z okazji 3. rocznicy śmierci Papieża 159 Iwona Korcz: Emocjonalnie inteligentny Papież Polak przykładem naturalnego przywództwa europejskiego i globalnego / 167 Kamila Rokitnicka: Kościół katolicki wobec ruchów feministycznych w Europie na przełomie XX i XXI wieku / 189 Część III Postrach Rosji? Paweł Stachowiak: Źródła i inspiracje „słowiańskiego nauczania” Jana Pawła II / 205 Urszula Cierniak: Jan Paweł II i rosyjscy prawosławni patrioci / 219 Antonina Kozyrska: Jan Paweł II i Ukraina / 235 Justyna Majewska: Relacje między Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym w Rosji w okresie pontyfikatu Jana Pawła II / 257 Piotr Burgoński: Jan Paweł II i islam: polityka przyjaznych gestów czy polityczny sojusz? / 271 Anna Janiak: Jan Paweł II a islam / 287 Zakończenie / 299

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj