ebook Jak uczyć uczenia się? - Beata Oelszlaeger

Jak uczyć uczenia się?

Książka jest głosem w dyskusji o zmianach na pierwszym etapie edukacji. Może pełnić funkcję podręcznika uzupełniającego zarówno dla studentów zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej przygotowujących się do podjęcia pracy w klasach I-III, jak i nauczycieli–praktyków.

Podręcznik ten wychodzi naprzeciw potrzebom nauczycieli zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, którzy wraz z wprowadzeniem reformy oświatowej stanęli w obliczu nowych wymagań programowych. Wiele treści odnosi się do dydaktyki i metodyk przedmiotów szczegółowych, do wszystkich bloków przedmiotowych, które wraz ze zmianami w drodze ku „społeczeństwu uczącemu się” powinny posiłkować się innymi niż dotychczas przesłankami – wynikającymi z przemian między innymi w zakresie sposobów i środków gromadzenia wiedzy. W książce znajdują się liczne przykłady, zestawienia, scenariusze, schematy uwzględniające zarówno pewne propozycje literatury źródłowej, jak i organizację, przebieg i rezultaty badań empirycznych.

Całość dopełniają przypisy, streszczenie w języku polskim, francuskim i angielskim oraz Aneksy

Dodaj komentarz


Są osoby, którym nauka nie sprawia większych problemów, ale to chyba mniejszość. Pozostała część musi mniej lub bardziej popracować, aby nabyć odpowiednią porcję wiedzy. Przez lata zmieniało się i dalej zmienia podejście do nauki i nauczania, przez co wciąż trzeba szukać nowych i efektywniejszych dróg przekazywania wiedzy.


Brzmi jak książka, która przyda mi się, jak już skończę tą magisterkę z wczesnoszkolnej. Na pewno kiedyś dorwę to w swoje łapki.

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj