ebook Jak korygować błędy na fakturze niewpływające na rozliczenie VAT - Łukasz Matusiakiewicz

Jak korygować błędy na fakturze niewpływające na rozliczenie VAT

 

Publikacja omawia zasady korekty elementów faktur, które nie wpływają na rozliczenie VAT, takich jak nazwa sprzedawcy lub nabywcy, adres, NIP. Autor omawia jak w konkretnym przypadku skorygować błąd, jak prawidłowo określać nazwę firmy czy adres na fakturze, czy każdy błąd wpływa na prawo odliczenia VAT u nabywcy. Wskazuje również kiedy należy również wysłać korektę JPK_VAT.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj