ebook Inżynieria i technologie produkcji. Wydanie zmienione i poszerzone - Wiktor Kubiński

Inżynieria i technologie produkcji. Wydanie zmienione i poszerzone

Książka jest uaktualnioną i rozszerzoną wersją publikacji z roku 2008, będącej opracowaniem dotyczącym tematyki wprowadzenia do techniki, stanowiącej kontynuację monografii pt. "Wprowadzenie do techniki. Rola i miejsce techniki w gospodarce oraz życiu społecznym" (Wydawnictwa AGH, Kraków 2006).

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj