ebook Inwentaryzacja – najczęstsze błędy i sposoby ich eliminacji – część I - IZABELA MOTOWILCZUK

Inwentaryzacja – najczęstsze błędy i sposoby ich eliminacji – część I

"Inwentaryzacja jest jedną z podstawowych dziedzin rachunkowości. W części I zostały szczegółowo omówione nieprawidłowości związane z naruszeniem przepisów uor w zakresie terminów, częstotliwości i metod przeprowadzania inwentaryzacji oraz zasad przeprowadzania i rozliczania wyników spisu z natury. Z części tej można się m.in. dowiedzieć: • jakim błędom zapobiega prawidłowo sporządzony harmonogram roczny inwentaryzacji oraz harmonogram przebiegu spisu z natury, • w jakim zakresie zastąpienie spisu z natury lub uzgodnienia sald metodą weryfikacji zapisów ksiąg rachunkowych z dokumentacją jest niedopuszczalne, • w jaki sposób nie można upraszczać czynności wykonywanych w czasie spisu z natury, • jakie są najpowszechniejsze błędy w dokumentowaniu wyników spisu, skutkujące nierzetelnością spisu, • jakie błędy są popełniane na etapie rozliczania wyników spisu z natury. Dla każdej nieprawidłowości podano – krok po kroku – procedury, których stosowanie powinno pozwolić na jej wyeliminowanie jeszcze w trakcie trwania spisu. Wskazano osoby, które są odpowiedzialne za ich wykonanie. Ponadto podano właściwy sposób postępowania po ujawnieniu nieprawidłowości. "

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj