ebook Interpretanty lektur: produkty medialnego przemysłu. Multimedialne moduły tematyczne jako dydaktyczny instrument - Anna Ślósarz

Interpretanty lektur: produkty medialnego przemysłu. Multimedialne moduły tematyczne jako dydaktyczny instrument

Niniejsza monografia może być traktowana jako podręcznik służący studentom przygotowującym się do zawodu nauczyciela. Zawartość tej książki dotyczy intertekstualnych i intermedialnych aspektów funkcjonowania literatury we współczesnych realiach kulturowych, zmieniających się w konsekwencji marketingowych uwarunkowań i upowszechniania nowych technologii komunikowania. W związku z tym niektóre kraje (np. Australia) wdrożyły rządowe i instytucjonalne strategie czytania lektur szkolnych w precyzyjnie dobranych multimedialnych kontekstach. Wydaje się to wskazane również w Polsce.[...] Koncepcja dydaktycznego wykorzystania multimedialnych modułów tematycznych (określanych w dalszym ciągu tej książki jako MMT) przekłada kategorie współczesnych uwarunkowań literackości z ich interdyscyplinarnym zapleczem (psychologicznym, medialnym, językoznawczym, ekonomicznym, społecznym, informatycznym) na zespół działań odnoszonych do potrzeb jednostek oraz społeczeństw i możliwych do przeprowadzenia w szkole1 jako instytucji kształtującej pojmowanie literatury. Na opracowanie tej koncepcji pozwoliło mi włączenie w obręb zainteresowania rozwiązań stosowanych w Australii jako kraju, w którym według raportów ONZ najlepiej zorganizowano edukację. Rozwiązania te przywracają literackim tekstom wypracowaną przez tysiąclecia istotną rolę wśród związanych z nimi problemowo innych medialnych przekazów. Sprawdzona praktyka intencjonalnego zestawiania interpretantów z wyjściowymi tekstami owocuje ujawnianiem strategii komunikacyjnych, środków wyrazowych, retoryki i społecznych uwarunkowań powstawania tekstów, reprezentujących różne rodzaje i gatunki literackie oraz rozmaite media. Ze Wstepu

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj