ebook Interdyscyplinarny wymiar sukcesu życiowego -

Interdyscyplinarny wymiar sukcesu życiowego

Opublikowana monografia ma charakter interdyscyplinarny. Celem opracowania jest ukazanie szerokiego, wieloaspektowego charakteru kategorii „sukces życiowy”. Opisując problematykę sukcesu życiowego nie sposób zredukować poszczególnych analiz do jednej płaszczyzny, kilku dyscyplin, czy nawet większych i powiązanych ze sobą tematycznie obszarów. Człowiek niezależnie od wieku, płci, wykonywanej pracy w naturalny sposób zmierza do pozytywnego zakończenia swoich działań. Powszechność dążenia jednostki do osiągnięcia powodzenia i sukcesu w każdej dziedzinie własnej działalności, której się podejmuje, jest samonapędzającym się mechanizmem, który stanowi o skuteczności człowieka, jego zadowoleniu i potrzebie osiągania wyznaczonych samemu sobie celów. Sukces życiowy osiągany jest dość często, jako efekt wielu podejmowanych przez jednostkę aktywności, których korzystny przebieg dokonuje się z wielu relacjach osobistych, środowiskowych, czy wreszcie w całym szeregu rozłożonych na wiele lat relacji społecznych. Całość publikacji – oprócz wprowadzenia – składa się z czterech części, które zawierają poszczególne, powiązane ze sobą tematycznie, opracowania oraz znajdującej się na końcu noty o autorach.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj